Rundt om tilbuddet

Kontaktstedet er et sted hvor borgere der bor i egen bolig, og er visiteret til bostøtte kan komme 365 dage om året.

• deltage i aktiviteter og samvær
• deltagelse i dagsture og miniferie
• deltage i praktiske gøremål i Kontaktstedet
• deltage i fællesspisning eller få en kop kaffe
• få støtte og hjælp fra personalet

Der samarbejdes med det uvisiterede Kontaktsted Handicap Viborg  om fælles aktiviteter og ferieture.Sidst opdateret: 14.08.2018